Info

Lid worden ?
Indien U zich wenst aan te sluiten bij onze club kan u dat doen door 15 euro te storten op
reknr  BE34 7330 4026 1090   BIC: KREDBEBB met vermelding van uw naam en adres.
Wij bezorgen u dan zo spoedig mogelijk uw lidkaart.